حسام‌الدین موسوی ‌ریزی متولد ۱۰ آذر ۱۳۴۶ در اصفهان است. او دارای مدرک کارشناسی «مهندسی نفت» از دانشکدۀ نفت آبادان و کارشناسی «مطالعات سینمایی» از دانشگاه کنکوردیا مونترالُ ‌کانادا است.