رامتین شهبازی منتقد فیلم و نویسنده، متولد 1357 است. او کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی است و در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ ادبیات نمایشی تحصیل کرده است. در کارنامۀ کاری رامتین شهبازی پژوهش کتاب‌های جستاری در جامعه‌شناسی فیلم و نشانه‌شناسی تئاتر به چشم می‌خورد. شهبازی همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه سوره است و تا کنون دو کتاب تالیفی و دو ترجمه در زمینه سینما و تئاتر از او منتشر شده است.