فرانک کَسلر (Frank Kessler)، دارای دکترای «مطالعات فیلم و اجرا» از دانشگاه سوربن جدید فرانسه (به سال 1987) است. او از سال 1988 در هلند مشغول به تدریس است. ابتدا در گروه فیلم (تئوری فیلم و درام) در دانشگاه رادبود هلند، و سپس از سال 1997 در دانشگاه اوترخت، در رشتۀ «تاریخ رسانه» شروع به تدریس کرده است.
.
  • کتاب‌ منتشرشده از فرانک کَسلر در نشر لِگا:
    • میزانسن از مجموعۀ کینو-آگورا [ترجمۀ حسام‌الدین موسوی ریزی]