محسن فخری متولد سال ۱۳۵۳ در اراک است. او دانش‌آموختۀ «ادبیات انگلیسی» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است. حوزۀ مطالعاتی و پژوهشی محسن فخری «نقد ادبی» و از حوزه‌های اصلی موردعلاقۀ او «ادبیات پسااستعماری» است. او در فصلنامۀ پژوهشی «پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر ایران» ویراستار بخش انگلیسی بود و در همین نشریه مقالاتی را ترجمه و نگاشته است که از آن جمله است: «عاشقانه‌ای برای گاو، نقدی ساختاگرایانه بر اساس نظریات گرمس بر فیلم گاو مهرجویی».