ژاک اومون زادۀ 25 فوریه 1942است. وی استاد دانشگاه و نویسندۀ فرانسوی در زمینۀ تئوری فیلم است. او در آوینیون متولد شد و در ابتدا به‌عنوان مهندس تحصیل می‌کرد اما در اواخر دهه 1960 به نقد فیلم در Cahiers du cinéma مشغول شد. وی همچنین استاد دانشگاه در پاریس سه: سوربن نوول، مدیر مطالعات دانشکدۀ مطالعات پیشرفته در علوم اجتماعی و استاد دانشگاه olecole nationale supérieure des Beaux-Arts است.
  • کتاب‌های منتشرشده از ژاک اومون در نشر لِگا:
    • مونتاژ از مجموعۀ کینو-آگورا [ترجمۀ مهدیس محمدی]