کاترین مالابو (Catherine Malabou) زادهٔ ۱۹۵۹، زبان‌شناس و فیلسوف اهل فرانسه است. گرایش مطالعات او به «مغزپژوهی و نورولوژی» است. او شاگرد ژاک دریدا، فیلسوف ساختارشکن فرانسوی است که در مخالفت با علوم شناختی شهرت دارد. مالابو با پرداختن به وجهی از کارکرد مغز که به انعطاف‌پذیری آن اشاره دارد، سعی می‌کند تا سیاست و فرهنگ امروز را با علم مغزپژوهی، با طبیعت آشتی دهد.

 

کاترین-مالابو