آلفرد آدلر(Alfred Adler) [زادۀ ۱۸۷۰ و درگذشتۀ ۱۹۳۷] پزشک روان‌درمانگر و از روان‌شناسان بنام اتریشی و بنیان‌گذار مکتب «روانشناسی فردی» است. آدلر معمولاً به‌عنوان نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی تلقی می‌شود، چراکه در ۱۹۱۱ از زیگموند فروید جدا شد.

آدلر بر عکس فروید اعتقاد داشت انگیزۀ اصلی رفتار«غریزه‌ها» است و برخلاف یونگ که رهبر انسان را صورت‌های ازلی می‌دانست، بر جنبۀ «اجتماعی‌بودن انسان» تأکید زیادی داشت. همچنین معتقد بود که منبع اصلی انرژی و انگیزه‌های انسان میل به قدرت است و مکانیسم واپس‌زنی فروید را رد کرد. او امیال پرخاشگرانه را جانشین امیال جنسی که موردتأکید فروید بود قرار داد.

 

آدلر