آلن بدیو (Alain Badiou) متولد 1937، فیلسوف معاصر و چپ‌گرای فرانسوی، نمایشنامه‌نویس، رمان‌نویس، فعال سیاسی است. او پسر یکی از مبارزان چپ‌گرای معروف فرانسوی است که در تمام طول عمر خود کمونیست باقی مانده است. بدیو از اعضای حلقۀ آلتوسر بود و به‌عنوان یک فعال سیاسی در مبارزات برای آزادی الجزایر و جنبش می۶۸ شرکت داشت در ابتدا از اعضای حزب سوسیالیست‌های متحد در فرانسه بود و سپس حلقۀ مائوئیستی را تأسیس کردند که بعدها منحل شد. هم‌اکنون او به‌عنوان یک متفکر در جهت بازگشت کمونیسم فعالیت می‌کند.

آلن بدیو