اندرو بیلی (Andrew Bailey) دانشیار فلسفه در دانشگاه گوئلف در انتاریوِ کانادا است. پژوهش‌های او به «مسئلۀ آگاهی، شناخت بدن‌مند و اندیشه‌های ویلیام جیمز» مربوط است. او سرویراستار و تدوین‌گر سه کتاب و نویسندۀ چندین مقاله دربارۀ «زامبی‌ها و فیزیکالیسم» است.

 

اندرو بیلی