ایوان کلیما (Ivan Klíma)، در سال 1931 در یک خانوادۀ یهودی در پراگ متولد شد. او نویسنده، مقاله‌نویس، نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار است. در سال 1938 زمانی که یک پسربچه بود، کشور چک عملاً تسلیم آلمان نازی شد. او در جریان جنگ جهانی دوم به‌همراه خانواده‌اش راهی اردوگاه کار اجباری ترِزیناشتات شد، و با آنکه اکثر اعضای خانواده‌اش در این اردوگاه کشته شدند، او جان سالم به در برد. در سال 1948 چکسلواکی تحت حکومت دیکتاتوری کمونیستی قرار گرفت و کلیما به‌عنوان نویسنده‌ای جوان خیلی زود در صف منتقدان حکومت در آمد و انتشار آثارش به‌مدت بیست ‌سال ممنوع گردید. اما همچنان می‌نوشت و آثارش را به‌صورت نسخه‌های دستی منتشر می‌کرد. او یکی از اعضای گروه نویسندگان روشنفکر، شامل؛ واسلاو هاول، میلان کوندرا و یوزف اشکورتسکی بود که نماد مقاومت چک در برابر نظام دیکتاتوری حاکم بود.

  • کتاب‌ منتشرشده از ایوان کلیما در نشر لِگا:
    • رمان «عشق و زباله» [ترجمۀ فریده گوینده]
ایوان کلیما