بری استاکر (Barry Stocker) فیلسوف بریتانیایی است که در دانشگاه فنی استانبول تدریس می‌کند. او دارای لیسانس «فلسفه» و فوق‌لیسانس «فلسفه و ادبیات» از دانشگاه «وارویک» بریتانیاست، و دکترای خود را از دانشگاه «ساسکس» بریتانیا با رسالۀ «فلسفه و ادبیات» دریافت کرده است. استاکر بر روی موضوعات چون؛ «زیبایی‌شناسی، فلسفه و ادبیات، فلسفۀ سیاسی و اخلاق» کار می‌کند.

  • کتاب‌ منتشرشده از بری استاکر در نشر لِگا: