تاد برلینر (Todd Berliner) استاد مطالعات فیلم در دانشگاه کارولینای شمالی ویلمینگتون است، و همچنین زیبایی‌شناسی فیلم، روایت و سبک و تاریخ فیلم آمریکایی را آموزش می‌دهد. او نویسندۀ کتاب‌های «زیبایی‌شناسی هالیوود: لذت در سینمای آمریکا» (انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 2017)، «هالیوود ناهماهنگ: روایت در سینمای دهۀ هفتاد» (انتشارات دانشگاه تگزاس ، 2010) و بسیاری از مقالات و فصل‌های کتاب است. او در سال 2010 به عنوان عضو انجمن مطالعات شناختی تصویر متحرک انتخاب شد و درحال حاضر به‌عنوان عضو هیئت مدیره خدمت می کند.

پروفسور برلینر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. وی همچنین رئیس بنیانگذار بخش مطالعات فیلم UNCW و دریافت‌کنندۀ دو جایزۀ دانشمند فولبرایت، ازجمله کرسی برجستۀ Laszlo Orszagh در مطالعات آمریکایی بوده است.