تاد برلینر (Todd Berliner استاد مطالعات فیلم دانشگاه کارولینای شمالی امریکاست. او مدرس مباحث «زیباشناسی فیلم، تاریخ سینمای امریکا، روایت و سبک» است. برلینر، دو جایزۀ فالبرایت از جمله جایزۀ لاژلو اُرژاگ که به بهترین استاد تعلق می‌گیرد، را از آنِ خود کرده است. او همچنین مؤسس و رئیس گروه مطالعات فیلم دانشگاه کارولینای شمالی هست و در سال 2010 نیز به‌عنوان عضو انجمن «مطالعات شناختی تصویر متحرک» انتخاب شد. برلینر مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی کالیفرنیا اخذ کرده است.

کتاب «هالیوود ناهماهنگ: روایت در سینمای دهۀ هفتاد» (انتشارات دانشگاه تگزاس ، 2010) کتاب دیگر تاد برلینر است.