دکتر جولی دی آزوِدو هنکس (Julie Di Azudo Hanks)، مشتاق کمک به زنان برای یافتن صدای واقعی خود در زندگی، روابط و دنیا است. او روان‌­درمانگر با 28 سال تجربۀ متخصص در بهداشت عاطفی و روابط زنان است و استادیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه یوتا وَلی، نویسندۀ کتاب درمان فرسودگی، مشارکت‌کننده در رسانه­‌های ملی و محلی، برندۀ جایزۀ آهنگ‌نویسی و مؤسس و مدیر خانواده‌درمانی واساچ است. هنکس اهل کالیفرنیاست که اکنون همراه با همسر و چهار فرزندش در شهر سندی، مرکز ایالت یوتای آمریکا زندگی می­‌کند.