دکتر رزگار محمدی مؤسس کلینیک «اگزیستانس»، دکترای مشاوره و مدرس دانشگاه است. او ۱۲ سال در حوزۀ آموزش، درمان و پژوهش روان‌درمانی اگزیستانسیال فعالیت می‌کند.

رزگار-محمدی