روبرت صافاریان متولد ۱۳۳۳ در تهران است. او فارغ‌التحصیل رشتۀ کارگردانی است، و از منتقدان و تحلیل‌گران نام‌آشنای فیلم و سینمای ایران به شمار می‌رود. صافاریان مسئول بخش «سینمای مستند در جهان» نشریه سینما-حقیقت (تخصصی سینمای مستند) بوده، و نگارش و ترجمۀ ده‌ها نقد و مقاله دربارهٔ سینما و سینمای مستند در نشریات سینمایی کشور و شرکت در برنامه‌های سینمایی رادیو و تلویزیون به‌عنوان منتقد فیلم و کارشناس سینمای مستند از دیگر فعالیت‌های او است.

روبرت صافاریان متولد ۱۳۳۳ در تهران است. او فارغ‌التحصیل رشتۀ کارگردانی. است، و از منتقدان و تحلیل‌گران نام‌آشنای فیلم و سینمای ایران به شمار. می‌رود. صافاریان مسئول بخش «سینمای مستند در جهان» نشریه سینما-حقیقت (تخصصی سینمای مستند) بوده، و نگارش و. ترجمۀ ده‌ها نقد و مقاله دربارهٔ سینما و سینمای مستند در نشریات سینمایی کشور و شرکت. در برنامه‌های سینمایی رادیو و تلویزیون به عنوان منتقد فیلم. و کارشناس سینمای مستند از دیگر فعالیت‌های او است.

روبرت صافاریان متولد ۱۳۳۳ در تهران است. او فارغ‌التحصیل رشتۀ .کارگردانی است، و از منتقدان و تحلیل‌گران نام‌آشنای فیلم و سینمای. ایران به شمار می‌رود. صافاریان مسئول بخش «سینمای مستند در جهان» نشریه سینما-حقیقت (تخصصی سینمای مستند) بوده، و نگارش. و ترجمۀ ده‌ها نقد و مقاله دربارهٔ سینما و سینمای مستند در نشریات سینمایی. کشور و شرکت در برنامه‌های سینمایی رادیو و تلویزیون به عنوان. منتقد فیلم و کارشناس سینمای مستند از دیگر فعالیت‌های او است.