سرژ لوکلر (Serge Leclaire)، متولد 1924 و درگذشتۀ 1994، روانپزشک و روانکاو فرانسوی بود. او نخستین «لاکانی» فرانسوی محسوب می‌شود، که متعاقباً به یكی از معتبرترین و برجسته‌ترین تحلیلگران فرانسوی بدل شد.

سرژ لوکلر