طالب جابری متولد سال 1365 و دارای مدرک دکتری «فلسفه» از دانشگاه تهران است. او به عنوان مترجم و نویسنده در حوزۀ فلسفه مشغول به فعالیت است.

طالب جابری