علی کاظمیان متولد سال ۱۳۵۶، فارغ‌التحصیل کارشناسی رشتۀ «بازیگری و کارگردانی» است. او شاعر، نوازنده و بازیگر است. کاظمیان از سال ۱۳۷۷ از تئاتر فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرد و در چندین نمایش، سریال تلویزیونی و سینمایی به ایفای نقش پرداخت، از جمله؛ سریال‌های «محاکمه»، «جست‌وجو در شهر» و فیلم سینمایی «پارتی»… .او در سال ۱۳۸۶ اولین مجموعه‌شعر خود تحت‌عنوان «آواز درودها» را منتشر کرد و در سال ۱۳۷۸ «آوار ابریشم» را منتشر کرد که دیگر مجموعه‌شعر اوست. «مکثِ منگ» نخستین کتاب داستانی علی کاظمیان است که ماجرای آن در برهۀ زمانی دهۀ ۸۰ در ایران می‌گذرد.

متولد سال ۱۳۵۶، فارغ‌التحصیل کارشناسی رشتۀ «بازیگری و کارگردانی». است. او شاعر، نوازنده و بازیگر است. کاظمیان از سال ۱۳۷۷ از تئاتر فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرد و در چندین نمایش، سریال تلویزیونی و سینمایی. به ایفای نقش پرداخت، از جمله؛ سریال‌های «محاکمه»، «جست‌وجو در شهر» و فیلم سینمایی «پارتی»… .او در سال. ۱۳۸۶ اولین مجموعه‌شعر خود تحت‌عنوان «آواز درودها» را منتشر کرد. و در سال ۱۳۷۸ «آوار ابریشم» را منتشر کرد. که دیگر مجموعه‌شعر اوست. «مکثِ منگ» نخستین. کتاب داستانی است که ماجرای آن در برهۀ زمانی دهۀ ۸۰ در ایران می‌گذرد.

1

متولد سال ۱۳۵۶، فارغ‌التحصیل کارشناسی. رشتۀ «بازیگری و کارگردانی» است. او شاعر، نوازنده و بازیگر است. کاظمیان از سال ۱۳۷۷ از تئاتر فعالیت‌های. هنری خود را آغاز کرد و در چندین نمایش، سریال تلویزیونی. و سینمایی به ایفای نقش پرداخت، از جمله؛ سریال‌های .«محاکمه»، «جست‌وجو در شهر» و فیلم سینمایی «پارتی»… .او در سال ۱۳۸۶ اولین مجموعه‌شعر خود تحت‌عنوان «آواز درودها» را منتشر. کرد و در سال ۱۳۷۸ «آوار ابریشم» را منتشر کرد. که دیگر مجموعه‌شعر اوست. «مکثِ منگ» نخستین کتاب داستانی است. که ماجرای آن در برهۀ زمانی دهۀ ۸۰ در ایران می‌گذرد.

1

متولد سال ۱۳۵۶، فارغ‌التحصیل کارشناسی رشتۀ «بازیگری و کارگردانی» است. او شاعر، نوازنده و بازیگر است. کاظمیان از سال ۱۳۷۷ از تئاتر فعالیت‌های هنری خود را آغاز کرد و در چندین نمایش، سریال تلویزیونی و سینمایی به ایفای نقش پرداخت، از جمله؛ سریال‌های «محاکمه»، «جست‌وجو در شهر» و فیلم سینمایی «پارتی»… .او در سال ۱۳۸۶ اولین مجموعه‌شعر خود تحت‌عنوان «آواز درودها» را منتشر کرد و در سال ۱۳۷۸ «آوار ابریشم» را منتشر کرد. که دیگر مجموعه‌شعر اوست. «مکثِ منگ» نخستین کتاب داستانی  است. که ماجرای آن در برهۀ زمانی دهۀ ۸۰ در ایران می‌گذرد.