فرهاد اکبرزاده متولد 1355 در تهران است. او از سال 1381 فعالیت نوشتن نقد و معرفی کتاب را در مطبوعات آغاز كرد. اکبرزاده از سال 1393 به‌عنوان ويراستار و مترجم در حوزۀ فلسفه مشغول به فعالیت است.

  • کتاب منتشرشده از فرهاد اکبرزاده در نشر لِگا: