لورین بسر

لورین بسر

لورین بسر جونز (Lorraine Besser-Jones)، استادیار گروه فلسفه در کالج میدلبری است. او همچنین ویراستار و نویسنده بسیاری از مقالات در زمینه روان‌شناسی اخلاق است که در مجلاتی مثل فلسفه و پژوهش پدیدارشناسی، روان‌شناسی فلسفی و مجله فلسفه اخلاق منتشر شده است.

  • کتاب منتشر شده از لورین بسر در نشر لِگا:
  • فلسفه شادی [نویسنده]