مایکل رایان (Michael Ryan)  زادۀ 1951، استاد مطالعات ادبی و سینمایی دانشگاه تمپل آمریکاست. اوهمچنین یکی از سردبیران مجلۀ مطرح ادبی The Alaska Quarterly Review به شمار می‌رود. نوشته‌های رایان به‌طور منظم در مجلۀ شعر آمریکا، فصلنامۀ آلاسکا، نیویورکر و … ارایه می‌شود. او مؤلف آثار فراوانی‌ چون: جُنگ نظریۀ ادبی (2007) به‌همراه جولی روکین و ویلی بلک­ول، نظریۀ ادبی: مقدمه‌­ای کاربردی (2007) به‌همراه ویلی بلک­ول و مطالعات فرهنگی: مقدمه­‌ای کاربردی (2010) به‌همراه ویلی بلک­ول