محمد زندی، فارغ‌التحصیل سطح دو حوزۀ علمیه قم و کارشناسی ارشد «فلسفه» از دانشگاه باقرالعلوم است. حوزه‌های موردمطالعۀ او؛ «فلسفه، اخلاق‌پژوهی، مطالعات زبان و ترجمه و اندیشۀ سیاسی» است. علاوه بر مقاله‌های متعدد منتشرشده در نشریات و همایش‌ها مختلف، کتاب‌های بسیاری در زمینه فلسفه با ترجمۀ محمد زندی منتشر شده است.

 

  • کتاب‌ منتشرشده از محمد زندی در نشر لِگا:
محمد زندی