دکتر مرتضی براتی متولد 1363 در اهواز و دارای مدرک دکتری «زبان و ادبیات فارسی» است. او مترجم و پژوهشگر فلسفه برای کودکان، معلم و مدرس دانشگاه فرهنگیان و منتقد نظام آموزشی است.