نوید پورمحمدرضا متولد 1361 است. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد «شهرسازی» از دانشگاه تهران و دانشجوی دورۀ دکتری «شهرسازی» در همان دانشگاه است. پورمحمدرضا پژوهشگر، مدرس و مترجم در حوزۀ مطالعات شهری و مطالعات سینمایی و نقد فیلم است.
او عضو شورای دبیران فصلنامۀ سینمایی «فیلمخانه»، دبیر تحریریۀ نشریۀ فرهنگی‌ ـ ‌تحلیلیِ «روایت» است.