هومن کاسبی، متولد 1371 در تهران، دارای لیسانس «پژوهشگری» از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. علایق ترجمه او در حوزه‌های «فلسفه، اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی» است و با مجلۀ تخصصی «روانکاوی تداعی» همکاری دارد.

هومن کاسبی، متولد 1371 در تهران، دارای لیسانس «پژوهشگری» از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. علایق ترجمه او در حوزه‌های «فلسفه، اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی» است و با مجلۀ تخصصی «روانکاوی تداعی» همکاری دارد.

کتاب‌ منتشرشده از هومن کاسبی در نشر لِگ

آفرینش و آنارشی [ترجمه]

هومن کاسبی