هومن کاسبی، متولد 1371 در تهران، دارای لیسانس «پژوهشگری» از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. علایق ترجمه او در حوزه‌های «فلسفه، اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی» است و با مجلۀ تخصصی «روانکاوی تداعی» همکاری دارد.

  • کتاب‌ منتشرشده از هومن کاسبی در نشر لِگا:
هومن کاسبی