متیو ابوت (Mathew Abbott)، مدرس فلسفه در دانشگاه فدراسیون استرالیاست. او روی تفکر فلسفۀ اروپای جدید و پست-ویتگنشتاین کار کرده است.و تحقیقات او در زمینۀ زیبایی‌شناسی، فلسفۀ سیاسی ، فلسفۀ فیلم و اخلاق است. متیو ابوت دکتری فلسفه خود را در سال 2012 در سیدنی به اتمام رساند.و از anu با افتخاراتی چون جایزۀ فلسفه کوئنتین گیبسون و مدال دانشگاهی فارغ التحصیل شد. از او برای سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها و سمینارها در سرتاسر جهان دعوت می‌شود.

متیو ابوت