یوجنیو باربا  (Eugenio Barba)،‌ متولد 1936، کارگردان تئاتر، مؤلف، پژوهشگر و کرئوگرافر در شهر گالیپولی ایتالیا متولد شد. در سن چهارده‌سالگی به کالج نظامی رفت، بعد از مدتی کالج نظامی را رها کرد. در سال 1961 به ورشو عزیمت کرد تا در دانشگاه دولتی تئاتر، در رشتۀ کارگردانی تئاتر مشغول به تحصیل شود. اما بعد از گذشت یک‌ سال دانشگاه را ترک کرد و به اوپوله رفت و به مدت سه‌سال با یرژی گروتفسکی همکاری کرد. سال 1964 به نروژ رفت تا به‌عنوان کارگردانی حرفه‌­ای مشغول به کار شود، اما به‌عنوان یک خارجی نتوانست کاری پیدا کند. گروهی از جوانان را که در مدرسۀ دولتی تئاتر پذیرفته نشده بودند، دور هم جمع کرد و گروه اودین تئاترت (Odin Teatret) را تأسیس کرد. او همچنین در سال 1979 با راه‌اندازی مدرسۀ بین‌الملی انسان‌شناسی تئاتر (ایستا) مطالعاتی تازه در حوزۀ تئاتر بنیان نهاد. باربا طی 55 سال کار با اودین تئاترت و آنسامبل بینافرهنگی تئاتروم موندی (Tetrum Mundi) 79 اجرای تئاتری خلق کرده است که برخی از آن­‌ها از این قرارند: پرنده دوستان، فرای، خانۀ پدری­ام، تالابوت، کائوسموس، میتوس، ایتسی بیتسی، نمک، رؤیای آندرسون، هملت دیرین، زندگی مزمن، درخت و…