فرانک فیشباخ (Frank Fishbach) فیلسوف فرانسوی و استاد رشته فلسفه، متولد سال 1967 و دارای مدرک دکتری فلسفه است.

فیشباخ استاد فلسفه آلمانی در دانشگاه پانتئون سوربن فرانسه است. همچنین تدریس در دانشگاه‌های تولوز، نیس سوفیا آنتیوپولیس و استراسبورگ در کارنامه او به چشم می‌خورد. از سال 2014 تا 2018، در دانشگاه استراسبورگ مدیرگروه رشته فلسفه بود و از سال 2019 تا 2023 جایگاهی در بخش فلسفه شورای ملی دانشگاهی داشت.

بعد از تز دکتری‌اش با موضوع فلسفه هگل و شیلنگ، و دریافت مدرک فوق‌دکتری با موضوع هستی‌شناسی مدرن با توجه به فلسفه مارکس و فیخته، نوشته‌های او به دو بخش تقسیم شد. بخش اول، فلسفه مدرن و معاصر آلمان مانند فلسفه فیخته و هگل؛ و بخش دیگر، فلسفه اجتماعی. این مسئله باعث شد تا او فلسفه را از طرفی نه فقط به عنوان رشته‌ای برای استخراج مطالب بلکه رشته‌ای کاربردی، و از طرف دیگر به عنوان پلی میان جوامع و طبیعت ببیند.

 

فرانک فیشباخ