دوازده قانون (رواقی) باستانی برای بهتر زیستن

رواقی

آیین رواقی، در تئوری، یک فلسفه است و به عنوان یک عمل، مجموعه ای از قوانین برای خوب زیستن و خوب زندگی کردن است. رواقیون معتقد بودند که زندگی پیچیده و خسته کننده است. بنابراین ایجاد قوانین کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنیم که در مسیر درست باقی می‌مانیم.

اگر زندگی هرگز شما را فریب نداده باشد، اگر بتوانید به روزمرگی ادامه دهید و همیشه درست عمل کنید، فوق العاده خواهد بود. اما دنیا این گونه نیست. این چیزی نیست که شما هستید. اگر به حال خودمان رها شویم، در نهایت به همریخته، گمراه و سرگردان می‌شویم.

به همین دلیل است که بزرگان به همان چیزی باور دارند که مارکوس اورلیوس آن را «لقب‌هایی برای خود» یا ژنرال ماتیس «قوانین مسطح» نامیده است. او گفت که بدانید برای چه چیزی ایستاده‌اید و به آن پایبند باشید.

در ادامه تعدادی از قوانین رواقی برای بهتری زیستن را با هم بررسی خواهیم کرد.

 • قانون اول: «صاحب صبح باشید.»

–  مارکوس اورلیوس فیلسوفِ یونان باستان در این باره می گوید: «در سپیده‌دم، وقتی برای بلند شدن از رختخواب مشکل دارید، به خود بگویید: «من باید به عنوان یک انسان سر کار بروم… کاری را انجام خواهم داد که برای آن به دنیا آمده‌ام… آیا این همان چیزی است که برای آن آفریده شده‌ام؟ زیر پتو جمع شوم و گرم بمانم؟» 

 • قانون دوم: «فقط بر آنچه در کنترل شماست تمرکز کنید.»

به نقل از اپیکتتوس فیلسوفِ یونان باستان: «وظیفۀ اصلی در زندگی این است: شناسایی و تفکیک موضوعات به طوری که بتوانم به وضوح به خودم بگویم که چه چیزهای بیرونی تحت کنترل من نیستند و به انتخاب هایی که من واقعاً کنترل می کنم مربوط می شوند» 

 • قانون سوم: «دچار تصورات خیالی نشوید.»

سنکا: «ما بیشتر از تصورات ذهنی رنج می بریم تا واقعیت».

 • قانون چهارم: «با موفقیت و شکست یکسان رفتار کنید.»

– به نقل از مارکوس اورلیوس: «بدون تکبر آن را بپذیریم، با بی‌تفاوتی رها کنیم».

 • قانون پنجم: «هر روز فقط به انجام یک کار مشغول شوید.»

زنو فیلسوفِ رواقی یونان کهن: «تندرستی بسیار اندک به دست می‌آید، و با این حال، خود چیز کمی نیست». 

 • قانون ششم: «انتخاب های زیبا داشته باشید.»

اپکتتوس: «چنانچه انتخاب های شما زیبا هستند، شما نیز زیبا خواهید بود».

 • قانون هفتم: «دائماً بپرسید “آیا این لازم است؟”»

مارکوس اورلیوس: «دائماً  از خود بپرسید آیا این لازم است؟»

 • قانون هشتم: «سرنوشت خود را دوست داشته باشید.»

اپیکتتوس: «به دنبال این نباشید که رویدادها آنطور که شما می خواهید اتفاق بیفتند، بلکه بخواهید آنها اتفاق بیفتند و زندگی شما به خوبی پیش برود.»

 • قانون نهم: «با خود سختگیر و با دیگران مدارا کنید.»

مارکوس اورلیوس: «با دیگران مدارا و با خود سختگیر باش.»

 • قانون دهم: «موانع را وارونه کنید.»

مارکوس اورلیوس: «قدرت درونی ما، هنگامی که از طبیعت اطاعت می کند، به رویدادها واکنش نشان می دهد و خود را با آنچه که با آن روبرو می شود سازگار می کند.»

 • قانون یازدهم: «به یاد داشته باشید: شما هر روز در حال مرگ هستید.»

سنکا: «این اشتباه بزرگ ماست: فکر می‌کنیم که منتظر مرگ هستیم. پیش‌تر مرگ از بین رفته است. هر آنچه زمان گذشته است متعلق به مرگ است.» 

 • قانون دوازدهم: «با مردگان صحبت کنید.»

 

–  منبع: dailystoic.com (ترجمه از نشر لِگا)

نقد و بررسی

انتشارات لگاخوب زیستنرواقیرواقیونزندگی کردنفیلسوففیلسوفان باستانقانون زندگییونان باستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *