دکتر امیر مازیار، متولد اسفندماه ۱۳۵۶ در مشهد است. او داری مدرک کارشناسی «فلسفۀ غرب» (۱۳۸۰) و کارشناسی ارشد «فلسفۀ غرب» از دانشگاه تهران، رتبۀ دوم (۱۳۸۲) و دکتری «فلسفۀ هنر» از دانشگاه علامه طباطبایی، رتبۀ نخست (۱۳۸۸) است. پایان‌نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد امیر مازیار؛ «بررسی دشواری‌های کتاب بتای مابعدالطبیعه ارسطو» (تأییدشده با درجۀ عالی و پایان‌نامۀ دکتری او؛ «نسبت هنر اسلامی و اندیشه اسلامی» (تأییدشده با درجه عالی) می‌باشد. امیر مازیار در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران است.

  • کتاب‌های منتشرشده از امیر مازیار در نشر لِگا: