مجموعۀ «فلسفه‌ برای کودکان و نوجوانان»

مجموعۀ «فلسفه‌ برای کودکان و نوجوانان» تلاشی است در جهت آشنایی بیشتر مربیان، معلمان و خانواده‌ها با برنامه فلسفه برای کودکان و نقش و اهمیتی که فلسفه‌ورزی با کودکان و نوجوانان در بهبود زندگی آن‌ها دارد.
این مجموعه شامل دو بخش است: بخش اول داستان‌های فلسفی برای کودکان و نوجوانان است. کتاب‌های این بخش داستان‌های فلسفی و چالش‌برانگیزی است که از آثار مهمِ ادبی و فلسفی ادبیات کودک جهان برگزیده شده‌اند. در انتهای بسیاری از داستان‌ها نیز مجموعه‌ای از پرسش‌های فلسفی و فعالیت‌های گروهی قرار داده شده تا به مربیان و تسهیلگران در پیشبرد بحث کمک کند.
بخش دوم، کتاب‌های نظری پیرامون فلسفه و فلسفه برای کودکان است. آثار مهم و ارزشمندی که نظریه‌پردازان فلسفه برای کودکان منتشر کرده‌اند. نویسندگان در هر یک از این آثار به مفهومی خاص در فلسفه برای کودکان از جمله نحوۀ گفت‌وگو با کودکان و نوجوانان، حساسیت فلسفی، خود فلسفی، حلقه کندوکاو فلسفی، نقش فلسفه‌ورزی در زندگی و … پرداخته‌اند. آشنایی با این کتاب‌ها دریچۀ تازه‌ای برای ارتباط با کودکان و نوجوانان است..
در نهایت مجموعۀ «فلسفه‌ برای کودکان و نوجوانان» نشر لِگا همراه والدین، مربیان، تسهیلگران و تمام کسانی است که با کودکان در ارتباط‌ هستند و دغدغۀ رشد و پیشرفت آن‌ها را دارند.

در حال نمایش 9 نتیجه