مجموعۀ فلسفی و روانکاوی «درنگ‌ها»

مجموعۀ «درنگ‌ها» می‌کوشد مجموعه‌ای از کتاب‌های فلسفی و روانکاوی کوتاه را از نویسندگان نامدار معاصر در زمینه‌های متفاوت، از الاهیات و ایدئالیسم آلمانی گرفته تا روانکاوی فرویدی-لاکانی، ادبیات، زیبایی‌شناسی، سنجش علوم شناختی و البته نقد سرمایه‌داری در دسترس خوانندگان فارسی‌زبان قرار دهد.
اما چرا عنوان «درنگ‌ها» را برای این مجموعه برگزیدیم؟ کلمۀ «درنگ‌ها» یادآور گام برگشت‌ناپذیر و گسست جبران‌ناپذیری است که فیلسوفان بزرگ مدرن نظیر دکارت و کانت و هگل در اندیشۀ بشری وارد کرده‌اند، البته به همان اندازه اکتشافات فروید را نیز به ذهن متبادر می‌کند.
افزون بر این، دال درنگ‌ها به نزاع و اختلاف بین خوانش‌ها و مفهوم‌پردازی‌های نویسندگان گردهم‌آمده در این مجموعه از گسست‌ها و وقفه‌های پیش‌گفته اشاره می‌کند.
خلاصه، «درنگ‌ها» این سخن لاکان را از نو اعلام می‌کند که «حقیقت نه-همه است».

نمایش 1–12 از 15 نتیجه